نوشته‌ها

علت های فیلر در ایمپلنت ها Implant Failures

1. بررسی وضعیت سلامت بیمار

اگر بیمار دخانیات و یا مشوربات الکی استعمال میکند، اگر دارای بیماری هایی مثل دیابت، سرطان، بیماری های قلبی و … است، اگرمشکل انعقاد خون داشته باشد، اگر دچار پوکی استخوان باشد، در همه این موارد ممکن است که ایمپلنت fail شود.

2. بررسی وضعیت دهان و دندان بیمار

در صورتی که بیمار شما دارای هرکونه مشکلی در بافت سخت یا نرم در دهان باشد، مثلا ضعیف بودن لثه، فضای ناکافی برای ایمپلنت، تحلیل بافت و … در این وارد بهره مندی از تخصص یک “پریودنتیست” می تواند راهگشا باشد. ممکن است لاز باشد که بیمار قبل از کاشت ایمپلنت، به اصلاح یا ترمیم موارد دیگر بپردازد.

3. محاسبات اولیه برای جایگذاری ایمپلنت

شرایط دهانی-دندانی بیمار را بررسی نموده، فضای کاشت ایمپلنت، فاصله بین دندان ها، فاصله تا عصب، انواع ایمپلنت های مناسب برای کار را مد نظر قرار دهید. جنس بافت، زمان ترمیم، شرایط بیمار و … و سپس اقدام به انتخاب ایمپلنت نمایید.

4. استفاده از کیت جراحی مخصوص

با هر میزان تجربه، تخصص، دقت و … که در کارتان دارید، برای هر نوع ایمپلنت از کیت مخصوص به خود استفاده کنید. به دلیل تفاوت های سایزی ایمپلنت ها با هم، هرچند بسیار اندک، هرگونه جابجایی در استفاده از ابزارهای کیت می تواند منجر به fail  و مخصوصا خطای رایج loosening شود.

5. بهره مندی از دوره آموزشی

اگر به هر دلیلی احساس نیاز به دوره آموزشی برای تسلط و دریافت جزییات بیشتر از انواع ایمپلنت، کیت و قطعات مربوطه کردید، داشتن یک دوره آموزشی برای فراگیری این مطالب حق شماست. آن را از فروشنده بخواهید!

6. مراقبت های پس از جراحی

 

از دستیار خود بخواهید مراقبت های لازم پس از جراحی را به طور کامل به بیمار آموزش دهد. اگر لازم است این توضیحات را در برگه ای، به صورت مکتوب، به بیمار تحویل دهید.

7. زمان کافی برای طول درمان

بازه زمانی کافی برای دوره درمان خود در نظر بگیرید. این زمان وابسته به تشخیص شما بر مبنای شرایط است. اما حتما زمان کافی بین کاشت، جایگذاری هیلینگ و بارگذاری روکش را در نظر بگیرید.

8. بازگذاری هیلیلنگ بلافاصله پس از کاشت

بلافاصله پس از کاشت ایمپلنت، هیلینگ را بر روی آن نبندید. cover screw را ببندید و زمان کافی برای پایداری ایمپلنت را به آن بدهید تا اسئواینتگریشن اتفاق بیفتد. مراقبت از هیلینگ و فیکسچر را به بیمار واگذار نکنید.

9. Fresh Cocket

برای جایگذاری فوری حتما تمامی عوامل بالینی و احتمالی ممکن را بررسی کنید. تحت تاثیر اصرار و درخواست و تمایل بیمار قرار نگیرید. آنها به اندازه شما نمی دانند!