ورود اعضاء        
 


     صفحه اصلی  تماس با ما

   


 نشانی
   
آدرس : خیابان آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی - مجتمع برجساز (ساختمان کاوه ) - بلوکA - طبقه اول - واحد۱
تلفن : (PRI) ۰۰۹۸۲۱۶۴۰۸۸
۰۰۹۸۲۱۶۶۴۳۹۸۱۷-۹
فکس : ۰۰۹۸۲۱۶۶۴۲۲۹۰۸
سامانه پیام کوتاه تجاری : ۰۰۹۸ ۱۰۰۰۶۴۰۸۸
پست الکترونیکی : info@mehrarabon.com
   
          واحد درمان و هندزآن  
تلفن : ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۶۴۴۰۹
   
          واحد علمی آموزشی داخلی و خارجی (ITI)
تلفن : ۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۱۹۹۴
۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۱۳۷۰
سامانه پیام کوتاه علمی : ۰۰۹۸ ۳۰۰۰۷۳۸۹
پست الکترونیکی : education@mehrarabon.com
info@parsiti.com
وب سایت : www.parsiti.com
   
 
   

 
 تماس با مهرآرابن
 
در ارتباط با  :  
عنوان :  
 *پست الکترونیک :  
شماره تماس :  
متن :  
کد محرمانه :  
       
*  
   

 

 

 

All right reserved Copyright 2011 Mehrarabon Co.